Bordrolama
Firmaların asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlayan çözümlerin başında
yer almakta olup, personel yönetiminde esneklik sağlayarak gerek risk ve gerekse
istihdamı aynı anda görmeyi hızlandırır.
 
                          İlk bakışta, İş görüşmeleri, seçme ve yerleştirme sürecinden tasarruf edilerek diğer sabit maliyetlerin de azaltılmasını sağladığı gibi hızlı çözümlerin yanında değişken yasalara aynı anda uyum sağlayarak personel istihdamındaki esnekliği ön plana çıkaran yeni çözümlerin başında yer almaktadır.


 

Kendi içindeki yönetim yapısını bir diğer satınalma sistemine dönüştürerek hizmetlerin tek bir elden
satın alınması da sanayi sektörlerinin iş yükünü hafifletmektedir.
İdari ve alt yardımcı kadroların outsource edilmesinden sonra şirketlerin Üst yönetici, tahakkuk elemanı, yardımcı eleman gibi personel maliyeti oluşturan hesaplarda da gözle görülür şekilde tasarruf ettiği aşikârdır.
Şirket masraflarını oluşturan birçok maliyet kaleminin hem kısa ve hem de uzun vadede hissedilir derecede azaldığı ise şu maddelerle sıralanabilir;

 

- İşe alım, seçme ve yerleştirme
- Tahakkuk işlemleri
- İş görme eğitimi
- Servis maliyetleri
- Melbusat giderleri
- Personel sağlık harcamaları
- Hızlı personel bulma avantajı

 

 

 

...gibi gider kalemlerinde anında tasarruf edilerek şirket mali tablolarında kâr paydalarının
artışına katkıda bulunur.