Geçici Eleman


 

Günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda, gerek şirketlerin
ve gerekse iş gücü bireylerinin ortak paydası olan kâr elde etme
yöntemi, işi veren ile alan arasında önemli bir bağ haline gelmiştir.

Şirketlerde belli dönemlerde özellikle yaz aylarında yoğunlaşan iş
temposu nedeniyle aşırı bir iş talebi oluşmakta buna binaen yaz
tatili nedeniyle şirketlerin kendi kadrosunda bulunan kadrolu
çalışanlarının yıllık izinlerinin kullanılması vazgeçilemez halde.

Bunun çözümlenmesinde ise yaz aylarında kesintisiz iş istihdamını
sistemini şirketlere sunan Denge, geçici olarak istihdama olanak sağlamakta.
Üniversite veya yüksek lisans öğrencilerinin yaz döneminde iş gücü
piyasasının atıl kaldığı zamanlarda imdada yetişmesi ve bununla
birlikte yarı zamanlı iş gücü elde edilmesini sağlayarak ekonomiye
katkı sağlanmaktadır.

kısa dönem getirileri ise;
-Yaz aylarında bir yandan artan iş hacmiyle başa çıkılması,
-Yıllık izin kullanması kaçınılmaz olan elemanların, iş kaybını en aza
indirgemek,
-İşin devamlılığını sağlamaları ve geçici olarak ara dönemlerde ekonomik fayda sağlamak isteyen diğer adaylara iş istihdam edilmesi diye sıralanabilir.