Depolama ve Lojistik


 

Küreselleşme ve teknolojik şartların doğurduğu hızlı gelişmelerden etkilenen
sanayi sektörleri, kıyasıya rekabet ortamında ayakta kalabilmek için, maliyet
esneklik ve hız unsurlarını ön plana çıkararak yeni bir kâr paydası bulma
yolunu seçtiler.

Ancak bilinçlenen müşterinin beklentisi, özelleştirilmiş mamül yada yarı
mamülleri uygun fiyat ve hızlı şekilde talep etmeye başladı. Bunun yanısıra
birbirleriyle rekabet eden şirketler küreselleşmedeki ani dalgalanmalar
neticesinde önemli riskler almaya başladılar.

Bu unsurlara bağlı olarak şirketler, üretim ve müşteriye ürünlerini ulaştırma
konusunda değişiklik yapmaya, ekonomik
 

dalgalanmalardan etkilenmemeye, ulaştırma ve stok için ayırdıkları yatırım maliyetlerini azaltmaya ve bunun yanısıra hızlı olmaya odaklandılar.

Daha önce ana şirketin kendi kaynakları tarafından gerçekleştirilen
stok ve depolama, fonksiyonelliğini yüksek performans ve düşük
maliyet unsurlarına bırakarak gerek riskin paylaşımı ve gerekse satıcı
ve alıcı arasındaki hızlı iletişime geçişi sağlayarak geleneksellikten
teknolojiye ayak uydurmayı birinci sıraya oturttu.

Gerek maliyet avantajı ve gerekse satıcı ve müşteri arasındaki bir
bölüme sıkışmış olan depolama ve lojistik tedarik sorunu, bu günlerde
yerini konusunda uzmanlaşmış doğru zamanda doğru ve hızlı eleman
çözümleri üretebilen Denge, Sanayi şirketleri tarafından İş Ortaklığı denilen stratejik işbirliği çözümlerini sunmaktadır.