Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcing)

Her geçen gün genişleyen outsourcing kullanımı, şirketlerin iş yükünü hafifleterek ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlar ve maliyetleri hissedilir derecede düşürerek kâr paydalarına önemli ölçüde artı fayda oluşturur... devamı ?
Bordrolama  
Firmaların asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlayan çözümlerin başında
yer almakta olup, personel yönetiminde esneklik sağlayarak gerek risk ve gerekse istihdamı aynı anda görmeyi hızlandırır.
 

Çağrı Merkezi

Piyasadaki ürünlerin, kullanılabilirlik, dayanıklılık, memnuniyet ve şikâyet gibi
verilerinin raporlanmasını sağlayarak rekabet ortamında nasıl hareket edileceği
konusuna şirketlere ışık tutan en önemli departmandır.
  Depolama ve Lojistik

  İnsan Kaynakları Uygulamaları  
İmalat ve üretimin bitişinden
itibaren başlayan, Ambar ve
dağıtım kanallarının tümüne
hitap etmekte olup, dönemsel işgücü ile desteklenmesi büyük şirketler tarafından tercih edilmektedir.

Şirketlerin, uzun süreli
dönemsel ve geçici eleman talebinin karşılanması, hem departmanların işyükünü
hafifletmekte ve hemde şirketlerin personel edinme hızını artırmaktadır.