Performans Yönetimi
Kurumların uzun vadeli strateji ve hedefleri ile
ilişkilendirilen performans yönetim sistemi;

- Dinamik organizasyon yapısı,

- Yenilikçi yetenekler,

- Verimliliğe odaklı bir çalışma ortamı,

- Yıllık iş planları yapabilme,

- Kritik başarı alanları oluşturma,

- Operasyonel hedefler,

- Stratejik yön belirleme,

- Başarıyı ödüllendirme

gibi faydaları birlikte getirmekte olup şirketlere
kaliteli insan gücü anlamında katma değer girdisi
sağlamaktadır.

Denge, çözüm ortağı olduğu şirketin, temel amacı
ortak değerleri, stratejik hedefleri, iş planları, bölüm
takım hedefleri gibi konularına odaklanarak istihdam
ettiği elemanların en etkin biçimde şirkete fayda
sağlaması konusunu performans yönetim sistemiyle
disipline ederek gerek kurum ve gerekse çalışan memnuniyeti çözümlerini sunmaktadır.