Seçme ve Yerleştirme 

Büyük şirketler kuruluşlarından itibaren, kendi oluşturdukları personel alım stratejilerini geliştirerek
sonraki işe alım süreçlerinde de bu kuralı uygulayarak yeni kadrolarını yenileyerek devam ederler.

İşte burada Denge, birlikte çalıştığı ve çözüm ortağı olduğu şirketlerin personel yapısına uygun,
ihtiyaç duyulan pozisyon için öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip aynı zamanda kurum
kültürüne uygun, ortak değerleri benimseyecek en uygun adayı bulup şirketlerin çalışma şartlarına hazır hale getirerek istihdam eder ve şirketin personel yapısının devamlılığını sağlar.