Teknik Eleman


Seri üretim yapan sanayi şirketleri, üretim bantlarında çalıştırdıkları kalifiye elemanlarının yanı
sıra, ihracat veya yurtiçi pazara yönelik olarak ciddi sayıda üretim yaparak piyasa gereksinimi
olan ürünlerinin imalat ve dağıtım sürecini hızlandırmak amacıyla, sayısal adedi yakalayabilme
ve istenilen tarihe ürünlerini imal edebilme yoluna giderler, bunu da mevcut kadrolarındaki
işgücü ile yapmaları mümkün değildir.

Denge, bu tip iş gereksinimi duyan şirketlere, hızlı teknik eleman çözümüyle, kısa vadede
destek olarak, üretimleri ve piyasaya ürün sürme süreçlerini kısaltarak çözüm sunmaktadır.